Tin tức

Thủ tục đăng kí sở hữu trí tuệ

Pháp luật là vấn đề được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là những người làm việc có liên quan hay cần sự can thiệp của pháp luật. Đối với những người có các sản phẩm sáng tạo thì họ cần phải đăng ký sở hữu trí tuệ để đảm bảo được quyền lợi cho sản phẩm đó, để tránh những trường hợp bị người khác hoặc doanh nghiệp khác lấy cắp bản quyền, giả hoặc nhái sản phẩm đó… Bạn đã biết thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ như thế nào chưa? Nếu chưa thì hãy tham khảo ngay bài viết sau đây nhé!
Đăng kí trí tuệ được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ là những hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Sở hữu trí tuệ là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người. Đó có thể là sản phẩm dịch vụ hàng hóa, một tác phẩm văn học, âm nhạc, nghệ thuật, một phát minh, sáng chế mới hoặc một kiểu dáng công nghiệp… Đối tượng của loại sở hữu này là các tài sản có giá trị kinh tế, tinh thần to lớn góp phần quan trọng cho quá trình hình thành và phát triển nền khoa học tiến bộ và văn minh của nhân loại.
Thủ tục đăng kí sở hữu trí tuệ là thủ tục khá đơn giản, tuy nhiên bản cần phải làm đủ các bước mà pháp luật yêu cầu và phải nộp đúng cơ quan có thẩm quyền trong một thời hạn mà phép luật cho phép để sản phẩm sáng tạo của bạn được công nhận và được pháp luật bảo vệ hợp pháp. 
Đăng kí sở hữu trí tuệ bao gồm:
Đăng kí thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ: có thẻ đăng kí thương hiệu, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lí; cũng có thể bảo hộ tại Việt Nam hoặc nước ngoài.
Đăng kí bản quyền tác giả và quyền liên quan: xác lập quyền tác giả và quyền liên quan tại Cục Bản quyền tác giả Việt Nam và sở hữu trí tuệ trên thế giới.
Đăng kí kiểu dáng công nghiệp: lựa chọn đăng kí kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài.
Đăng kí sáng chế: lựa chọn đăng kí bảo hộ sáng chế tại Việt Nam và nước ngoài.
Quản trị chiến lước phát triển sở hữu trí tuệ và xử lý vi phạm.
Để thực hiện đúng thủ tục đăng kí sở hữu trí tuệ thì đối tượng đăng kí phải làm tờ khai theo mẫu và nộp một số giấy tờ theo mẫu theo quy định của pháp luật. Còn đối với đăng kí cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, độc quyền kiểu dáng công nghiệp thì phải nộp bản mô tả sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp. Đối với đăng kí chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa thì người đăng kí cần nộp mẫu nhãn hiệu. Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ và loại văn bằng dó phải phù hợp với các đối tượng sở hữu nên trên. 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *