Theo các nhà nghiên cứu

Bằng nghiên cứu các chu kỳ các biệt của bệnh nhân, chúng ta có thể ngăn ngừa được bệnh này. Một số trẻ nhỏ có thể cho thấy các chu kỳ huyết áp khiến tiên đoán được huyết áp cao ở tuổi trưởng thành, và những tăng giảm bất thường về nhiệt ở vú có…