Tin tức

Ký hiệu cân đo thuốc

Ở một số nơi bệnh thương hàn đa kháng clô-ram-phê-ni-côn. Bình thường đây là thứ thuốc tốt nhất để chữa bệnh này. Nó được dùng quá nhiều cho các bệnh nhiễm khuẩn nhẹ, các bệnh mà dùng những thuốc kháng sinh khác có thể sẽ an toàn hơn và cũng có tác dụng tốt như thế, hoặc là các bệnh chẳng cần đến thứ thuốc kháng sinh nào cả.
Trên khắp thế giới nhiều bệnh quan trọng đang trở nên kháng kháng sinh – phần lớn vì các thuốc kháng sinh đã được dùng quá nhiều cho các bệnh nhiễm khuẩn nhẹ. Nếu các thuốc kháng sinh còn được tiếp tục dùng để cứu nhiều sinh mạng thì sử dụng chúng phải được giới hạn chặt chẽ hơn hiện nay nhiều. Điều này sẽ phụ thuộc vào sự khôn ngoan của các bác sĩ, cán bộ y tế và ngay chính từng người nữa.
Đối với phần lớn các bệnh nhiễm khuẩn nhẹ, các thuốc kháng sinh là không cần thiết và không được dùng. Những nhiễm khuẩn nhẹ ở ngoài da thường có thể chữa có kết quả bằng xà phòng và nước, đắp nước nóng và có thể là thuốc tím gen-ta-an. Nhiễm khuẩn nhẹ ở đường hô hấp chữa tốt nhất bằng cách uống nhiều nước, ăn thức ăn bổ và nghỉ ngơi nhiều. Đối với phần lớn các trường hợp ỉa chảy, các thuốc kháng sinh là không cần thiết và còn có thể có hại. Còn gì quan trọng hơn là uống nhiều nước và cung cấp đủ thức ăn ngay khi trẻ muốn ăn.
Chỉ dùng kháng sinh để chữa những bệnh nhiễm khuẩn mà người ta biết là các thuốc đó có tác dụng.
Không dùng kháng sinh cho những bệnh nhiễm khuẩn mà cơ thể tự nó có thể đấu tranh thắng bệnh. Nên để dành thuốc kháng sinh khi cần thiết nhất.
Cân đong và cho thuốc như thế nào?
Các ký hiệu:
= nghĩa là: bằng, cũng giống như
+ nghĩa là: và, cộng
1 + 1 = 2
Một cộng một bằng hai
Các phân số đôi khi được viết như thế nào:
1/2 viên (nén) = nửa viên.
1 1/2 viên (nén) = một viên rưỡi.
1/4 viên (nén) = một phần tư viên.
1/8 viên (nén) = một phần tám viên.
(chia một viên thành 8 phần bằng nhau lấy một phần)
Cân đong
Thuốc thường được cân bằng gam (g) và miligam (mg).
1000 mg = 1 g (một nghìn miligam bằng một gam).
1 mg = 0,001 g (một miligam là một phần nghìn của gam).
Thí dụ:
Một viên at-spi-rin:
Cho người lớn có 300 miligam as-spi-rin: 0,3 g, 0,300 g, 300 mg. Tất cả đều là những cách khác nhau để chỉ 300 miligam.
Cho trẻ em có 75 miligam at-spi-rin: 0,075 g, 75,0 mg, 75 mg. Tất cả đều là những cách khác nhau chỉ 75 miligam.
Chú thích: Ở một số nước có một số thuốc vẫn còn được cân bằng gren; gr = gren và 1 gr = 65 mg. Điều này có nghĩa là một viên thuốc át-spi-rin 5 g cân nặng khoảng 300 mg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *