Tin tức

Cách chia thuốc đảm bảo đúng liều lượng

Nhiều khi rất cần thiết là trong một thứ thuốc có bao nhiêu gam hoăc miligam. Chẳng hạn, nếu bạn muốn cho một đứa trẻ một phần nhỏ của viên at-spi-rin dùng cho người lớn để thay thế cho viên at-spi-rin dùng cho trẻ em, nhưng bạn không biết bằng ngần nào…
Hãy đọc hàng chữ nhỏ ở trên nhãn thuốc. Nhãn thuốc ghi: at-spi-rin hay axit axetylsalixylic, 3g. (axit axetylsalixylic = at-spi-rin) 0,3g = 300mg và 0,075g = 75mg.
Như vậy, bạn có thể thấy là một viên at-spi-rin dùng cho người lớn nặng gấp 4 lần một viên at-spi-rin dùng cho trẻ em.
Nếu bạn bẻ viên at-spi-rin dùng cho người lớn làm 4 mảnh bằng nhau, một phần tư = một viên at-spi-rin dùng cho trẻ em.
Như vậy nếu bạn bẻ một viên at-spi-rin dùng cho người lớn thành 4 mảnh, bạn có thể đưa cho đứa trẻ một mảnh để thay thế cho một viên at-spi-rin trẻ em. Tất cả các mảnh đều bằng nhau và viên at-spi-rin dùng cho người lớn giá rẻ hơn.
Cẩn thận: Nhiều thứ thuốc, đặc biệt là các thuốc kháng sinh, được trình bày dưới nhiều dạng khác nhau về cân và kích thước. Thí dụ tê-tra-xy-clin có thể bày dưới 3 dạng viên con nhộng.
Hãy cẩn thận, chỉ cho thuốc với liều lượng đã được giới thiệu. Điều quan trọng là phải kiểm tra trong thứ thuốc đó có bao nhiêu gam hoặc miligam.
Chẳng hạn: Nếu trong đơn thuốc ghi: Uống tê-tra-xy-clin, 1 viên con nhộng hoặc 250mg, mỗi ngày 4 lần, và bạn lại chỉ có các viên 50mg, bạn phải dùng ngày 4 lần mỗi lần năm viên 50mg (20 viên một ngày).
Trong tế bào thần kinh là sự truyền thông tin dọc theo các sợi thần kinh và tiết các hóa chất (chất môi giới) ở tận cùng, các tế bào cơ làm động tác co. 
Cân đong pê-ni-xi-lin
Pê-ni-xi-lin thường được cân đong bằng đơn vị.
Đv = đơn vị (1.600.000 đv = 1 g hay 1000 mg).
Nhiều dạng thuốc pê-ni-xi-lin (viên là thuốc tiêm trình bày với liều lượng 400.000 đv).
400.000 đv = 250 mg.
Thuốc ở thể lỏng
Thuốc sirô, thuộc dạng hỗn dịch, thuốc bổ và các thứ thuốc khác ở thể lỏng được đo bằng mililit:
ml = mililit
1 lít = 1000 ml
Thông thường các thứ thuốc ở thể lỏng được chỉ định dùng theo thìa canh hoặc thìa cà phê:
1 thìa cà phê = 5 ml
3 thìa cà phê = 1 thìa canh
1 thìa canh = 15 ml
Khi chỉ dẫn thuốc ghi là: Uống một thìa cà phê, có nghĩa là uống 5 ml.
Rất nhiều loại “thìa cà phê” mà người ta dùng, đong được 8 ml, hoặc chỉ được 3 ml. Khi dùng một thìa cà phê để uống thuốc, điều cần phải là nó đong được 5ml. Không được hơn, không được kém.
Làm thế nào để chắc chắn rằng cái thìa cà phê cho uống thuốc được 5 ml.
Mua một cái thìa để đong loại 5 ml.
Mua một thứ thuốc mà trong hộp có sẵn một cái thìa bằng chất dẻo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *