Server Cloud

  Là một sản phẩm máy chủ, hoạt động tương tự như những máy chủ ảo, server cloud được thiết lập trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây. Sở hữu những tín năng hiện đại, tân tiến nhất của công nghệ Cloud Computing giúp cho Cloud Server có thêm nhiều tính năng và…