Chơi bitcoin là gì?

Đồng tiền điện tử bitcoin hiện đang là loại tiền tiềm năng và có mệnh giá lớn nhất trên thế giới trong thời điểm hiện tại. Nếu như Nhật Bản đã hợp pháp hóa loại tiền này từ tháng 4 năm 2017 thì Việt Nam vẫn chưa công nhận, không ủng hộ việc sử dụng…

c24ef7099bee87d413fad6a91de57bcce49c45b0